Công ty TNHH SOGROUP

Trong khoảng 7 tháng, ba lĩnh vực đã hình thành trong chiến lược phát triển, 3 cái tên đã có mặt trong bộ nhận diện thương hiệu: SOHUDE: Tư vấn & Đầu tư. SOVIBAN: Bất động sản. SOVICONS: Xây dựng & Nội thất.

Đang cập nhật!